Hem/Kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö

Städlejonet värnar om miljön i det dagliga arbetet och vet att det är på det lilla planet som de stora resultaten kan bli verklighet. Vi har en närmiljö och en global miljö att ta hand om, och genom medvetna val kan vi systematiskt förändra till det bättre. Fråga oss gärna om våra gröna val. I allt från städteknik till arbete med att erhålla miljödiplom och CSR-satsning på Zanzibar (fotbollsklubb etc).

Kvalitet – i dag och i morgon

På Städlejonet följer vi en internt utarbetad kvalitetspolicy för att säkerställa en hög och jämn städkvalitet. Vi arbetar vidare med intern och extern kommunikation, för att fördjupa kvaliteten i vårt uppdrag och därmed öka hälsa och glädje i arbetet. För våra kunder är kvalitet en totalupplevelse. I de allra flesta fall är det även av stor vikt för våra kunder, att den som utför arbetet på deras arbetsplats (eller hem) har ett glädjefullt, hälsofrämjande jobb med rätt att lära nytt, vidareutvecklas och bli uppskattad, såväl för sin insats på jobbet som för sin person.

Städlejonets löfte

  • Vi följer lagar och avtal gällande vår miljö och strävar efter god arbetsmiljö för våra städlejon.
  • Vi strävar efter att använda städmetoder som är vatten- och kemikaliesnåla.
  • Vi ger rak och tydlig information till våra kunder, leverantörer och medarbetare.
  • Samtliga medarbetare utbildas och informeras löpande i miljöfrågor.
  • Produkterna vi använder innehåller hög miljöklass och ska om möjligt vara märkta med Bra miljöval, Svanen eller liknande märkning.
  • Transporter planeras och minimeras. Städlejonets fordon är miljöbilar. Vårt miljöarbete finns med på dagordningen vid lednings- och personalmöten.
Gul Diskborste
Tre nagelborstar

Kvalitet och miljö – för gladare och starkare medarbetare

Städlejonets kvalitets- och miljöarbete omfattar även ett intensivt arbetsmiljöarbete, där vi jobbar aktivt för en hälsofrämjande arbetsplats för samtliga medarbetare. Läs mer om Lejonträffarna varje månad med yoga & ”må bra”, sopplunch och utbildning med samvaro. Lejonträffarna sker på beordrad, betald arbetstid (lunch och fortbildning). Yogan sker på egen tid, i anslutning till Lejonträffen, även denna kostnadsfri för medarbetaren.